Logo 2 website.jpg

Wandelcoach- de natuur als co-coach

Door  de verandering in het coachlandschap en in onze maatschappij stijgt de vraag naar bredere vormen van ervarings- en gezondheidsgerichte begeleiding maar tegelijkertijd naar een verdieping in de integrale noden van de mens, dit dmv het verkennen van interne en externe communicatie en sociale interactie.
Met deze verdieping  komen we aan deze groeiende nood tegemoet zodat je je als huidig of toekomstig  coach / ondernemer beter kan profileren om jouw doelgroep en of praktijk/onderneming te versterken.
Je kan deze kennis toepassen in het bedrijfsleven om kernprocessen in gezondheid, communicatie en sociale interactie te begeleiden of verbeteren.

Deze opleiding tot wandelcoach biedt jou een ervaringsgericht vormingstraject waarin we leren hoe we via het verkennen van de natuur zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid kunnen bevorderen. Door het introduceren van beweging zetten wij samen met de coachee ook fysiek de eerste stappen richting een positieve leefstijlverandering. Daarnaast stimuleert de natuur maximaal de zintuigen en de creativiteit, het bevordert het bespreken van moeilijke onderwerpen (of de communicatie evenals sociale interactie) en opent onze blik om eventuele problemen in een nieuw daglicht te zien. Het zorgt er ten slotte ook voor dat we niet alleen makkelijker contact leggen met onze omgeving, maar ook dat we terug contact leggen met onszelf.

We spelen met dit traject in op de veranderingen in het coachlandschap en onze maatschappij waar naast ervarings- en gezondheidsgerichte begeleiding ook nood is aan verdieping in de integrale noden van de mens.  Met deze verdieping  komen we aan deze groeiende nood tegemoet zodat je je als huidig of toekomstig  coach / ondernemer beter kan profileren om jouw doelgroep en of praktijk/onderneming te versterken.

Je kan deze kennis niet alleen toepassen in de één op één begeleidingen ,maar tevens het bedrijfsleven om kernprocessen in gezondheid, communicatie en sociale interactie te begeleiden of verbeteren.

Voor wie (doelgroep)

Coaches, hulpverleners, begeleiders,…, die reeds actief zijn in het werkveld zoals maatschappelijk werkers, psychologen, opvoeders, verpleegkundigen, therapeuten, vormingswerkers die deze vaardigheden actief willen inzetten in een professionele context.

Iedereen die begeleidingsvormen op vlak van coachend communiceren en sociale interactie versterkend wil integreren in een werkgerelateerde omgeving, zodanig dat het de kernprocessen van de onderneming en/ praktijk  op een constructieve en professionele manier zal ondersteunen. Dit kunnen oa (startende) coaches zijn, evenals  junior managers, leidinggevenden, ondernemers, leerkrachten, …

Toelatingsvoorwaarden:

Om aan deze opleiding te kunnen starten zijn er enkele toelatingsvoorwaarden:

 • basisdiploma minumum: ASO, TSO ( mensgerichte opleiding)

 • uitzondering op diplomavoorwaarden kan aangevraagd worden via schriftelijke motivatie met een intakegesprek van 60 minuten waarna beslist wordt over de uiteindelijke toelating.

 • Er is een basiskennis (de fundamenten) van het coachen nodig om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Heb je coachervaring, laat het ons dan weten! Indien niet, kan je bij ons de opleiding 'de fundamenten van het coachen' volgen.

Relevantie van de opleiding

In dit vormingstraject is het doel dat de deelnemer zich verdiept in het ervaringsgericht coachen en begeleiden en preventief handelen. De benadering vertrekt vanuit de integrale coaching. Op het einde van het traject heeft men de handvaten om het geleerde op een passende manier te interveniëren en om op een duurzame manier evenwicht tussen de privé ( psycho - fysiek )  en het professioneel leven te herstellen als hefboom tot positieve (gedrags-)verandering.

In het bedrijfsleven zal de kennis toegepast kunnen worden om het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren op gezondheidsvlak te versterken door communicatie en sociale interactie te bekrachtigen.

Inhoud van de opleiding

 • Wat is wandelcoaching?

 • Positieve effecten van wandelen en het belang van het psycho-fysieke en de work-life balance

 • Het coachproces bij wandelcoaching: opbouw, inhoud en werking.

 • Inzetten van de natuur als co-coach: coachmethodieken, -vaardigheden en –oefeningen

 • Opstellen van een eigen wandeltraject als slotoefening

Info over de opleider/trainer

Praktische informatie

 • Didactische aanpak: Maximum 16 deelnemers (minimum 4 deelnemers)

 • Cursusmateriaal: syllabus De Prioriteit

 • Duur:  9 contacturen

 • Wanneer: 2 en 9/10/2022 van 12.30u tem 17u

 • Locatie: Regio Heers

 • Prijs: 

  • € 198 (*)

  • Trouwe klant: €178

  • Ben je er ook van overtuigd dat deze opleiding jou kan versterken, maar komt het financieel niet zo goed uit? Wij zorgen ervoor dat je toch kan starten, dus contacteer ons!

!Deze opleiding komt NIET in aanmerking voor de subsidiëring via KMO-portefeuille!

 

 (*) Onze VZW is vrijgesteld van BTW.