Logo 2 website.jpg

Leefstijl, stress & coping

Tegenwoordig zie je heel wat info opduiken over stress en de gevolgen daarvan op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze opleiding licht een topje van de sluier voor iedereen die meer wil te weten komen over het ontstaansmechanisme van stress en de effecten van stress op onze globale gezondheid. Stress is één van de vele welvaartsaandoeningen, tijdens één van de sssie wordt daarom ook ingezoomd op de andere.

Verder bekijken we energetische stoornissen en krijg je concrete tips om een depressie te herkennen en, met hulp van de omgeving, de depressie voor te zijn.

In een laatste deel zal gekeken worden naar verslaving, middelengebruik en middelenmisbruik.

Voor wie (doelgroep)

Coaches, hulpverleners in zorg en welzijn, begeleiders die reeds actief zijn in het werkveld zoals maatschappelijk werkers, psychologen, opvoeders, verpleegkundigen, therapeuten, vormingswerkers, verzorgenden,... die deze vaardigheden actief willen inzetten in professionele context.

Relevantie van de opleiding

De opleiding heeft tot doel om de cursist inzicht te bieden in het verband tussen leefstijl, coping en stress en bepaalde aspecten ervan uit te lichten en je de mogelijkheid geven om deze zaken te herkennen en te begrijpen.

Inhoud van de opleiding

Sessie 1. Inhoud De fysiologie van stress – stress begrijpen
Tegenwoordig zie je heel wat info opduiken over stress en de gevolgen daarvan op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze vorming licht een topje van de sluier voor iedereen die meer wil te weten komen over het ontstaansmechanisme van stress en de effecten van stress op onze globale gezondheid.


Ons stresssysteem biedt bescherming tegen een overdaad aan elke vorm van
lichamelijke of psychische belasting. Onze stresshormonen stellen ons enerzijds in staat om topprestaties te leveren in ons dagdagelijks functioneren, anderzijds
riskeren we roofbouw te plegen op onze gezondheid.


Stress heeft een serieuze invloed op ons leven en is de oorzaak van heel wat
gezondheidsaandoeningen die we hier typeren als ‘welvaartsaandoeningen’.


De volgende stressgerelateerde thema’s komen deze avond aan bod:

 • Bespreking van de fysiologie van ons stresssysteem.

 • Intuïtieve, instinctmatige programmatie van onze stressrespons aan de hand van neurobiologische en gedragsmatige aanpassingen.

 • Onze sensor voor gevaar; de rol van de amygdala: opsporen en herkennen van bedreigingen (angst en agressie) en het opslaan van nieuwe gevaren aan de hand van onze zintuigen

 • De antagonistische werking van de sympathicus en parasympthicus in de reactie op stress; korte en lange termijn overlevingsreacties.

 • Sympathische systeem ‘motor’

 • Visceraal afferent systeem ‘gevoel’

 • Parasympatisch systeem ‘handrem’

 • Het falend stopmechanisme: van overdrive naar underdrive

 • Aandoeningen geassocieerd met over- of onderproductie van cortisol

Sessie 2. Energetische stoornissen: stemmingsstoornissen: depressie, manie en gemengde stoornissen.
De stemmingsstoornissen (ook wel energetische stoornissen genoemd) worden
besproken vanuit de DSM-V en in de geestelijke gezondheidszorg gangbare
hypotheses, inzichten, behandelingsmethodes en omgangsvormen.

 

Reeds enkele jaren wordt de vraag gesteld of er nu een depressie-epidemie heerst of niet... Onze anti- depressiva consumptie neemt gestadig toe terwijl we al heel wat aan depressiebestrijding doen. Gedurende deze avond krijg je een impressie van wat een depressie nu precies inhoudt. Gaandeweg merk je dat elke depressie verschillend is, verschillende oorzaken kent en dus een andere aanpak vergt om er van af te geraken.


De nadruk van deze vorming ligt niet op het bespreken van de criteria die op een depressie duiden, maar wel op concrete tips om een depressie te herkennen en, met hulp van de omgeving, de depressie voor te zijn...


Naast zelfhulptips wordt er ook gekeken naar het scala aan professionele
hulpverleningsmogelijkheden.
• Over humeurig zijn en neerslachtigheid. Wanneer loert nu de depressie? Vergt
elke depressie een anti- depressieve behandeling?
• Zelfhulptips om een depressie voor te zijn en je minder neerslachtig te
voelen...
• Zelf-assessment of de ‘depressie onder de ogen durven zien...’
• Depressie: verschillen tussen mannen en vrouwen.
• Van winterdipje tot depressie. Jongeren en ouderen.
• Oorzaken van depressie en instandhoudende factoren.
• Hulpmiddelen voor de omgeving om een depressie te herkennen: feiten en
klachten...
• ‘Depressiebestrijding’ of ingrijpen voor het te laat is bij ‘uitzichtloosheid’!
• Preventie: over zelfzorg en een warme omgeving
= het ‘maakbare geluk’. Wat kunnen we zelf doen?
• Een gezondere levensstijl, de houding van de omgeving en professionele
hulp.

Sessie 3. Welvaartsaandoeningen

 • Aandoeningen geassocieerd met over- of onderproductie van cortisol

 • Over typische stresspatronen bij mannen(macho-situaties) en vrouwen(relatieproblemen)

 • Een gevaarlijk trio: stress, levenswijze en overgewicht

 • Welvaart of welzijn?

 • Welvaartsepidemië en: obesitas, diabetes, hart- en vaataandoeningen, psychische aandoeningen, zelfdoding, ouderdomsziekten, energie-en uitputtingsstoornissen.

 • Gezond ouder worden: enkele gezondheidsindicatoren

 • Diabetes

Sessie 4. Verslaving middelgerelateerde stoornissen - Middelengebruik en
middelenmisbruik

Verslaving wordt vastgesteld aan de hand van 11 criteria van de zogenaamde DSM-V. De DSM-V is een wereldwijd gebruikt boek waarin alle psychiatrische
aandoeningen beschreven staan. De DSM spreekt niet van alcoholisme of verslaving maar van “stoornissen in het gebruik van middelen” (substance abuse disorders).


Een “stoornis in het gebruik van middelen” kan ontstaan door gebruik van
verschillende middelen zoals alcohol, cannabis, opaten, stimulerende middelen.
Het thema 'Verslavingsproblematiek' wordt hier ruim onder de loep genomen -
Concreet: Afhankelijkheid van middelen en misbruik van middelen - intoxicatie- en onthoudingsverschijnselen.


Er is aandacht voor behandeling en omgangsvormen ten aanzien van deze
problematiek!


Gezonde levensstijl, instandhouding van onze gezondheid in wisselwerking met
anderen mensen en onze omgeving, is een rode draad in de gebruikte bio-psycho- sociale zienswijze.

Info over de opleider/trainer

Mark Hiemeleers is docent algemene en geestelijke gezondheidszorg. Van origine is hij psychiatrisch verpleegkundige.


Hij werkte 12 jaar in een open therapeutisch milieu in een groeps-en individuele setting. In de daaropvolgende 15 jaren verdiepte hij zich in de theoretische benadering en beschrijving van verschillende ziektebeelden, rekening houdend met de verschillende contexten, benaderingswijzen en psychologieën.


In de zoektocht om het menselijke psyche te begrijpen, verdiepte hij zich in de anatomie en fysiologie, pathologie van het menselijk lichaam. Vaak worden menselijke gedragingen/gedachten hormonaal/somatisch aangestuurd. Dit komt tot uiting in het bio- psychosociaal verklaringsmodel.

Geleidelijk aan kon hij de in de praktijk geobserveerde symptomatologie aan de theorie linken, maar vervolgens ook nuanceren en soms relativeren.


Wanneer een individu of omgeving aangedaan is, focust men zich vaak op de beperkingen. Beter is, in te zoomen op de mogelijkheden! Mensen spreken al te vaak in gedragingen. In de nabijheid van mensen merk je dat bepaalde gedragingen terugkomen. Dit gedrag opmerken en begrijpen, er ‘taal en betekenis aan geven’, in de juiste context plaatsten, werkt voor alle partijen helend! Zonder te stigmatiseren!


Vanuit de passie, gedrag van mensen te begrijpen, en zo te helpen, tracht hij de opgedane ervaring door te geven aan een opkomende groep van coaches/gezondheidswerkers en professionelen in de gezondheidszorg.


Deze reeks psychopathologie, brengt nieuwe inzichten, zienswijzen bij mekaar, maar biedt ook een houvast, om op een pretentieloze maar constructieve wijze mee om te gaan!


De focus ligt op de mogelijkheden!

Praktische informatie

 • Didactische aanpak: Maximum 16 deelnemers (minimum 4 deelnemers)

 • Cursusmateriaal: syllabus De Prioriteit

 • Duur - wanneer:

  • woe 1/3/2023 : Fysiologie van stress

  • woe 8/3/2023 : Energetische stoornissen - oa depressie

  • woe 15/3/2023 : Welvaartsaandoeningen

  • woe 22/3/2023: Verslaving en gebruik

   • steeds van 19u tem 22u

 • Locatie: UHasselt - campus Diepenbeek

 • Prijs: €325 (*) - KMO- portefeuille mogelijk indien je voldoet aan de voorwaarden.

 

 (*) Onze VZW is vrijgesteld van BTW.