Logo 2 website.jpg

Psychopathologie uitgelegd: 5
aandoeningen

Elke coach of gezondheidswerker wordt vaak geconfronteerd met cliënten met
een psychische aandoening. Het komt erop aan de belevingswereld van de cliënt en zijn omgeving te begrijpen en daar waar nodig door te verwijzen naar de huisarts of andere professionele hulpverleners. Hiertoe is specifieke kennis over psychische- en welvaartsaandoeningen noodzakelijk.


De ziektebeelden worden benoemd en besproken vanuit de beschrijvende context van de DSM V, met voldoende nuancering en oog voor de mogelijkheden en beperkingen van het individu, met nadruk op menselijkheid!


We starten elk thema met toepasselijke casuïstiek waarna de problematiek wordt besproken. Vanuit de ervaring en opleiding van de spreker worden de stoornissen vanuit een holistische context besproken.
Deze korte opleiding is gericht naar de laatste inzichten en tendensen voor wat betreft het omgaan met cliënten met een specifieke psychische aandoening.


We schetsen een beeld van de oorzaken, symptomen, gevolgen, behandeling en
prognose van een psychische aandoening. Hiertoe is kennis nodig van de geestelijke gezondheidszorg van vandaag. We kijken vanuit het bio-psycho-sociaal verklaringsmodel: centraal staat de uitwisseling tussen het individu en de omgeving.

Voor wie (doelgroep)

Coaches/gezondheidswerkers en professionelen in de gezondheidszorg.

Relevantie van de opleiding

De opleiding heeft tot doel om de cursist  specifieke kennis over psychische- en welvaartsaandoeningen te laten opdoen.

Inhoud van de opleiding

 1. Stressadaptatie: wanneer een stoornis?

 2. Stemmingsproblemen: over somberheid, depressie en afgeleiden

 3. Dementie, verlies van vaardigheden in een omgekeerde volgorde

 4. Schizofrenie voorbij, een defectstoornis?

 5. Borderline: leven in een snelkookpan

Info over de opleider/trainer

Mark Hiemeleers is docent algemene en geestelijke gezondheidszorg. Van origine is hij psychiatrisch verpleegkundige.


Hij werkte 12 jaar in een open therapeutisch milieu in een groeps-en individuele setting. In de daaropvolgende 15 jaren verdiepte hij zich in de theoretische benadering en beschrijving van verschillende ziektebeelden, rekening houdend met de verschillende contexten, benaderingswijzen en psychologieën.


In de zoektocht om het menselijke psyche te begrijpen, verdiepte hij zich in de anatomie en fysiologie, pathologie van het menselijk lichaam. Vaak worden menselijke gedragingen/gedachten hormonaal/somatisch aangestuurd. Dit komt tot uiting in het bio- psychosociaal verklaringsmodel.

Geleidelijk aan kon hij de in de praktijk geobserveerde symptomatologie aan de theorie linken, maar vervolgens ook nuanceren en soms relativeren.


Wanneer een individu of omgeving aangedaan is, focust men zich vaak op de beperkingen. Beter is, in te zoomen op de mogelijkheden! Mensen spreken al te vaak in gedragingen. In de nabijheid van mensen merk je dat bepaalde gedragingen terugkomen. Dit gedrag opmerken en begrijpen, er ‘taal en betekenis aan geven’, in de juiste context plaatsten, werkt voor alle partijen helend! Zonder te stigmatiseren!


Vanuit de passie, gedrag van mensen te begrijpen, en zo te helpen, tracht hij de opgedane ervaring door te geven aan een opkomende groep van coaches/gezondheidswerkers en professionelen in de gezondheidszorg.


Deze reeks psychopathologie, brengt nieuwe inzichten, zienswijzen bij mekaar, maar biedt ook een houvast, om op een pretentieloze maar constructieve wijze mee om te gaan!


De focus ligt op de mogelijkheden!

Praktische informatie

 • Didactische aanpak: Maximum 16 deelnemers (minimum 4 deelnemers)

 • Duur - wanneer:

  • ma 19/9/2022 : 'Stressadaptatie: wanneer een stoornis?'

  • ma 26/9/2022 : 'Stemmingsproblemen: over somberheid, depressie en afgeleiden'

  • ma 3/10/2022 : 'Dementie, verlies van vaardigheden in een omgekeerde volgorde'

  • ma 10/10/2022: 'Schizofrenie voorbij, een defectstoornis?'

  • ma 17/10/2022: 'Borderline: leven in een snelkookpan'

   • steeds van 19u tem 22u
 • Locatie: UHasselt - campus Diepenbeek

 • Prijs: €379 (*) - KMO- portefeuille mogelijk indien je voldoet aan de voorwaarden.

 

 (*) Onze VZW is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven