Logo 2 website.jpg

Missie en Visie

Waar staan wij voor?

Missie

De Prioriteit ondersteunt mensen op professionele wijze bij het ontwikkelen van innerlijk bewustzijn, het verbeteren van gezondheid en vitaliteit op holistische wijze. Hierdoor ontwikkelen mensen rust, kalmte, kracht en balans, waardoor ze hun eigen leven vorm kunnen geven vanuit persoonlijke passies en talenten. Bijgevolg zijn mensen beter in staat om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en geluk te ervaren door in harmonie en evenwicht te leven met zichzelf en hun omgeving, waaronder ook dier en natuur.


Wij willen zo veel mogelijk mensen en organisaties in de samenleving bereiken en doen dit in het algemeen belang van eenieder.

Visie

In onze visie is al het leven met elkaar verbonden, mens-dier -natuur. Deze verbinding kent vele termen en brengt de eigen verantwoordelijkheid voor de aarde, jezelf en al het leven om ons heen tot een dagelijks richtinggevend perspectief op basis van universele menselijke en geestelijke waarden.

Onze strategie:

1. Passende activiteiten zoeken
Wij verwezenlijken onze missie en visie door activiteiten aan te bieden die resulteren in:
- innerlijke kracht en bewustzijn
- onderlinge verbinding en saamhorigheid, share & care belevenis
- innerlijke rust, kalmte en begrip
- persoonlijke ontwikkeling en groei
- inzicht en kennis
- inspiratie en zingeving
- gezondheid en vitaliteit
- duurzaam leven en wonen
Daar waar we vernieuwende activiteiten of samenwerkingsverbanden zien die passen binnen onze missie en visie zullen we die stimuleren.

2. Een coachende rol vervullen

De kerngedachte in al onze activiteiten is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van keuzes in verband met hun innerlijke ontwikkeling, gezondheid, vitaliteit en bewustwording. Dit betekent dat wij geen sturende maar een coachende, ondersteunende en stimulerende rol op ons nemen.

Onze doelstelling is om jou, als individueel persoon, onderneming of organisatie, je prioriteiten  te laten ontdekken door middel van activiteiten die op deze kernwaarden gesteund zijn.
De persoon of organisatie die op zoek is kan hiervoor diverse workshops, opleidingen en coachingstrajecten volgen. 
Maatschappelijke relevantie, respect voor medemens, dier en natuur, bieden een meerwaarde, het zoeken naar evenwicht tussen deze dimensies is een dynamisch groeiproces.

We creëren een leer-, werk-, verblijf - en ontmoetingsplaats in functie van 'empowerment' van mensen. 'Empowerment'  scherpt het kritische bewustzijn, versterkt mensen zodat ze greep krijgen op de eigen situatie en dit in relatie tot hun privé, werk- of sociale omgeving .

Laat  deze innovatieve cultuur, deze collectieve creativiteit jou uitdagen en inspireren om samen positief en energiek hier aan deel te nemen ! 

 

Statuten van de VZW

Interesse in onze statuten? Deze zijn hier te vinden:

Omschrijving subsidiabele activiteiten De Prioriteit VZW in het kader van de KMO-portefeuille

Open en ‘in company’ opleidingen waarin wij werken aan assertiviteit en communicatie;

  • het aanbieden van opleidingen ter ontwikkeling van de creativiteit en inventiviteit daar waar nodig in het werkproces en de teamdynamiek,

  • het geven van opleidingen met communicatie thema’s waarin de maatschappelijke relevantie alsook respect voor medemens, natuur en dier centraal staan,

  • het organiseren van lezingen en infosessies die een meerwaarde bieden in het dynamisch groeiproces.