Logo 2 website.jpg

De basis van het coachen met paarden

De puur cognitieve invalshoek bij coachen en trainen is passé. Zowel  coach als cliënt moet ruimer leren denken, meer middelen en  creativiteit inzetten om letterlijk in beweging te komen en .....wie aan  beweging denkt, denkt aan paarden, toch?  Daarom dat deze basics  van het thematisch coachen met paarden een inspirerende uitbreiding is  voor de coach, therapeut en iedereen die ervan houdt zijn vak nieuwe,  verrassende impulsen te geven.

 

Paarden spreken tot ieders verbeelding en zijn meesters in communicatie. Geen  enkel ander dier kan op zo’n directe en zuivere manier jouw wijze van  communicatie spiegelen en inzicht brengen hoe jij in dialoog gaat met  anderen en met jezelf. Ze ontvangen instinctief de informatie die jij  uitzendt want ‘ wat je denkt dat je uitstraalt is niet altijd hetgeen  wat er door de ander ontvangen wordt ‘. Een paard prikt echter meteen door dat masker heen!  Tijdens  15 inspirerende uren leer je over natuurlijk leiderschap, over hoe je  communicatievaardigheden  optimaliseren en je uitstraling als coach /  begeleider krachtiger te maken. Je ervaart hoe je vanuit de  leefwereld van het paard meer inzicht en verruiming in onze lichamelijke  & mentale wereld verkrijgt. Professioneel én individueel kan je  dit aanwenden om sterker te communiceren met meer zelfvertrouwen, doelen  te stellen en te bereiken. Als leidinggevende kan je in je professie  hierdoor beter een coachende stijl hanteren en als coach leer je extra  gebruik maken van deze inzichten om je cliënten/ klanten naar hun doel  te begeleiden.    De paarden zullen als co – coaches je helpen om prioriteiten te ontdekken. Ze  leven in het hier en nu en kunnen feilloos detecteren wat voor hun op  dit moment er toe doet, wat hun veiligheid , hun rust geeft. Vanuit het  grote geheel in  hun leefwereld zoomen ze in op  de kracht van het  moment, doen hier iets mee....of niets en leven weer verder. In ons  druk en soms hectisch bestaan is de keuze kunnen maken tussen wat echt  nodig is  en wat bijzaak is, een zaak van rust en structuur brengen in  de chaos. Problemen en belemmeringen daar plaatsen waar ze de ruimte en  aandacht hebben om tot een oplossing te komen en soms ook niets er mee  doen, loslaten.... Thematisch coachen brengt op een niet sturende  wijze de prioriteiten naar voor,  creëert keuzevrijheid en rust op de weg  van verandering. Als coachee zie je weer de bomen door het bos en  kan je in het hier en nu aan de slag om inzicht en doorzicht  op het  grotere geheel te verkrijgen.  Dit zal je kunnen inzetten in elke  vorm van individuele coaching, als teamcoaching of daar waar keuzes  moeten gemaakt worden om persoonlijk of organisatiebewijs te kunnen  groeien.   Naast theorie over het basis coachen worden de  oefeningen  met, in acht neming van alle veiligheidsnormen , gedaan  naast het paard in de buitenpiste of in de weiden. Je  hebt zelfs geen ervaring nodig in het omgaan met de paarden. Wil je wél  met paarden coachen en meer ervaring opdoen maar heb je geen geschikte  ruimte, dan is onze accomodatie  beschikbaar. Tijdens deze  cursus ontvang je praktische en direct toepasbare technieken  om jezelf  optimaal in te zetten om effectiever (resultaatgericht) en efficiënter  (doelgericht) te kunnen communiceren en coachen.

Voor wie (doelgroep)

Iedereen  die anderen wenst te begeleiden, coachen en te ondersteunen op een  constructieve en professionele manier heeft baat bij deze opleiding. Dit  zijn o.a. startende coaches, coaches die willen kennismaken met paardencoaching, psychologen, therapeuten, leidinggevenden, teamleaders,  bedrijfsleiders, consultants, opleiders, …

Toelatingsvoorwaarden:

Om aan deze opleiding te kunnen starten zijn er enkele toelatingsvoorwaarden:

 • Er is een basiskennis (de fundamenten) van het coachen nodig om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Heb je coachervaring, laat het ons dan weten! Indien niet, kan je bij ons de opleiding 'de fundamenten van het coachen' volgen.

Relevantie van de opleiding

 • Communicatiestrategieën: Menselijke relaties in het coachen en begeleiden Natuurlijk leiderschap verwerven, versterken De kracht van de kudde, de kracht van het team Bepalen van richting, tempo en doel. 

 • Sterk staan - kracht in lichaamshouding

 • Zelfvertrouwen in non- verbale communicatie

Inhoud van de opleiding

 • Deel 1 - avond - theorie, interactief

  • De 3 fasen van het coachingsproces

  • Communicatieniveaus van de mens – verbaal & non - verbaal

  • Natuurlijk leiderschap als coach / begeleider opnemen

 • Deel 2 - ganse dag - interactief met praktijk

  • De brug van mens naar paard : het ' onderbewuste ' denken van paarden en wat wij ervan kunnen leren

  • De paardenkracht van lichaamstaal

  • De brug naar paardencommunicatie

  • De kudde : no shades of gray -  toepassen vanuit de natuurlijke kracht in het veld

 • Deel 3 - verdiepingsnamiddag

  • Thema 1 : Overzicht systemisch werk in het paardencoachen, kinderen, gezin

  • Thema 2 : wie ben ik als paardencoach; waar loop ik tegen aan, intervisie

Info over de opleider/trainer

Praktische informatie

 • Didactische aanpak: Maximum 6 deelnemers (minimum 4 deelnemers)

 • Cursusmateriaal: syllabus De Prioriteit

 • Zelf te voorzien: aangepaste kledij, schoenen, pen & papier ( een broodjeslunch en drank is voorzien) 

 • Duur: 15 contacturen en (in overleg) een tussentijdse opdracht

 • Wanneer: vrijdag 26/8/2022 ( 17.30u-21.30u) en zondag 29/8/2022 (10u - 16.30u), zondag 18/9/2022 ( 12u30-17 u) - VOLZET!

 • Locatie: Kortessem

 • Prijs: € 275 (*) - vroegboekkorting tot 15dagen voor de start €245

  • Ben je er ook van overtuigd dat deze opleiding jou kan versterken, maar komt het financieel niet zo goed uit? Wij zorgen ervoor dat je toch kan starten, dus contacteer ons!

  • Je geniet een combikorting indien je de opleiding 'de fundamenten van het coachen ook bij ons volgt' en je betaalt dan € 495 voor beide opleidingen.

 

 

 (*) Onze VZW is vrijgesteld van BTW.