Rock Balancing

ABBA-traject

Aandacht - Bewustwording- Beleven  - Ageren (actie ondernemen)

Wat?

ABBA-traject, studenten, leidinggevende, werkgever, ageren, beleven, bewustwordig, aandacht, bewustworden

Dit traject bestaat uit drie delen:

  1. Leer controle nemen over je leven en ontwikkel je eigen missie en doel. Bepaal hierbij je prioriteiten en organiseer jezelf. (Aandacht en Bewustwording)

  2. Verwerf inzicht in conflict en wordt een winnaar. Communiceer verbindend en verwerf inzicht in de ander en ontdek synergie. (Beleven)

  3. Zet je kennis om in de praktijk en evalueer (Ageren).

Het traject doorloop je samen met je coach van 1 tot en met 3 aan de hand van een aantal oefeningen, tools en methodieken. De coach zal hierin je procesbegeleider zijn. Je krijgt tussen de verschillende sessies in de tijd om het geleerde ook in de praktijk te brengen. Deze ervaringen worden vervolgens gedeeld en besproken tijdens de volgende afspraak.

Hoe?

Wij werken met trajecten ten einde onze kwalitatieve diensten te kunnen garanderen.

Eén ABBA-traject bevat  5 uur coaching, op te nemen in maximaal 5 sessies van 60 à 90 min. Kostprijs is €220 voor het gehele traject, inclusief huiswerkopdrachten en - begeleiding, evenals documentatie.

Dit traject komt in aanmerking als opleiding voor de KMO-portefeuille en kan individueel of in groep gevolgd worden.

Inschrijven?

Je aanmelden voor een ABBA-traject en het boeken van een sessie kan volledig online. Interesse? Klik dan hier.